Wat is uitgestelde koffie?

Dat is een gratis bakkie koffie of thee aangeboden door onze gasten.

In onze samenleving zijn er meer en meer mensen die niet mee kunnen doen, omdat ze gewoon te krap bij kas zitten. Wij denken soms dat we armoede aan de buitenkant kunnen zien, maar er is veel verborgen.

JE Theetafel biedt de kans om onze minderbedeelde naaste toch een kopje koffie of thee te schenken. Met uw gift in de vorm van een uitgestelde koffie betaalt u alvast aan de kassa €2,50 en hangen we een kopje aan het rekje in de vensterbank. Zo zien mensen die het nodig hebben gelijk of zij hiervan gebruik kunnen maken.

Kijk op de officiële site van Uitgestelde koffie voor meer deelnemers!

Uitgestelde koffie